श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना Lyrics

श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना Lyrics (Hindi)

श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना,
सज धज के बैठा मंदिर में लगे सोहना सोहना,
श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना….

श्याम धनि खाटू वाले का सबपे जादू छाया,
शीश मुकट कानो में कुण्डल रूप तेरा मन भाया,
नजर उतरो कर दे ना कोई इस पे जादू टोना,
श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना

इतर की खुशभु में लटके फूलो की लड़ियाँ,
तेरा दर्शन करके आई मेरे जीवन में शुभ घड़ियाँ,
तेरी किरपा से महका मेरे घर का कोना कोना,
श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना

जबसे तुम को देखा बाबा मैं तो हुआ तुम्हरा,
भीमसेन राम अवतार का तुम बिन नहीं गुजरा,
और नहीं कुछ भये मुझको तुम बिन श्याम सलोना,
श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना

श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना Lyrics Transliteration (English)

śyāma jaisā dēva kōī aura nahīṃ hōnā,
saja dhaja kē baiṭhā maṃdira mēṃ lagē sōhanā sōhanā,
śyāma jaisā dēva kōī aura nahīṃ hōnā….

śyāma dhani khāṭū vālē kā sabapē jādū छāyā,
śīśa mukaṭa kānō mēṃ kuṇḍala rūpa tērā mana bhāyā,
najara utarō kara dē nā kōī isa pē jādū ṭōnā,
śyāma jaisā dēva kōī aura nahīṃ hōnā

itara kī khuśabhu mēṃ laṭakē phūlō kī laḍhiyā[ann],
tērā darśana karakē āī mērē jīvana mēṃ śubha ghaḍhiyā[ann],
tērī kirapā sē mahakā mērē ghara kā kōnā kōnā,
śyāma jaisā dēva kōī aura nahīṃ hōnā

jabasē tuma kō dēkhā bābā maiṃ tō huā tumharā,
bhīmasēna rāma avatāra kā tuma bina nahīṃ gujarā,
aura nahīṃ kuछ bhayē mujhakō tuma bina śyāma salōnā,
śyāma jaisā dēva kōī aura nahīṃ hōnā

श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना Video

श्याम जैसा देव कोई और नहीं होना Video

Browse Temples in India