Posted inA Lyrics

बेल आईजी री बांधो भाई नेम धर्म सब पालो भाई Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

बेल आईजी री बांधो भाई नेम धर्म सब पालो भाई लिरिक्स Bel Aaiji Ri Bandho Bhai बेल आईजी री बांधो भाई नेम धर्म सब पालो भाई लिरिक्स (हिन्दी) बेल आईजी री बांधो भाई, दोहा कांकण काचो सूत रो, तार ग्यारह ताम, गांठ ग्यारह फाबता, बांधिजे श्री आई नाम। हाथ जीमणे पुरूष रे, औरत गले अनुप, […]