Posted inA Lyrics

मने राम नाम धुन लागि आज भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

मने राम नाम धुन लागि आज भजन लिरिक्स Mane Ram Naam Dhun Lagi Aaj मने राम नाम धुन लागि आज भजन लिरिक्स (हिन्दी) मने राम नाम धुन लागि आज, सत्संग में म्हारो मन लाग्यो, मैं तो मोह माया ने त्यागी आज, सत्संग में म्हारो मन लाग्यो, ऐसी लगन हरी संग लागि आज, सत्संग में म्हारो […]