Posted inA Lyrics

बन्नो मारो चार भुजा रो नाथ | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

बन्नो मारो चार भुजा रो नाथ लिरिक्स banno maro charbhuja ro nath बन्नो मारो चार भुजा रो नाथ लिरिक्स (हिन्दी) बन्नो मारो चारभुजारो नाथ, बन्नी मारी तुलसा लाडली।। विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया जी, विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया, रसोड़े कुबेर भंडार खुलाया जी, रसोड़े कुबेर भंडार खुलाया, गंधर्व गीत गजब का गाया, बन्नी मारी […]