Posted inBhajans

सजल नयने रूप पाहू मी कैसे Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

सजल नयने रूप पाहू मी कैसे Lyrics सजल नयने रूप पाहू मी कैसे Lyrics (Hindi) पाहीन लोचने भरुनी, म्हणता भरुन लोचने आली, सजल नयने रूप  पाहू मी कैसे , रंग तुझा कधी रे घननीळा ,   कधी सावळा , कधी रे काळा वाजविसी मुरली कान्हा (कैसे) , कर कटेवरी  ठेवोनी , संगे धनुर्धर अनुज दिसे […]