Posted inA Lyrics

माई रे मैंने गोविन्द लेनो मोल | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

माई रे मैंने गोविन्द लेनो मोल लिरिक्स maai re maine govind leno mol माई रे मैंने गोविन्द लेनो मोल लिरिक्स (हिन्दी) माई रे मैंने गोविन्द लेनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोल माये री मैंने लीनो तराजू तोल माई रे मैंने गोविन्द लेनो मोल, कोई कहे वन में कोई कहे मन […]

Posted inA Lyrics

माई री मैंने गोविंद लीनो मोल भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

माई री मैंने गोविंद लीनो मोल भजन लिरिक्स Mai Ri Maine Govind Lino Mol माई री मैंने गोविंद लीनो मोल भजन लिरिक्स (हिन्दी) माई री मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो मोल।। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराज़ू तोल, माई री मैंने लीनो तराज़ू तोल, माई रीं मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो […]