Posted inA Lyrics

थारी चाकरी में चुक कोनी राखु म्हारा सांवरिया भजन लिरिक्स

थारी चाकरी में चुक कोनी राखु म्हारा सांवरिया भजन लिरिक्स थारी चाकरी में चुक कोनी, राखु म्हारा सांवरिया, थे चाकर म्हाने राखो जी, राखो जी श्याम, चाकर म्हाने राखो जी। चाकरी में दर्शन पास्या, भजन सुणास्या थाने, झूम नाचकर थाने रिझास्या, मिल भगता के सागे, म्हारे सिर पर हाथ, फिरा द्यो म्हारा सांवरिया, थे चाकर […]