Posted inA Lyrics

मन भर दे तो जाए जगत रो | Lyrics, Video | Khatu Shaym Bhajans

मन भर दे तो जाए जगत रो लिरिक्स man bhar de to jaaye jagat ro मन भर दे तो जाए जगत रो लिरिक्स (हिन्दी) मन भर दे तो जाए जगत रो महरो श्याम धनी जो संवारो सबरी लाज बचाए दान दियो तूने शीश तिहारो त्याग दिए तीनो वांन हो, महाभारत रन भूरो देखो तारो कोरव् […]