Posted inA Lyrics

भगता ने प्यारो लागे मंदिरियो भी न्यारो लागे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

भगता ने प्यारो लागे मंदिरियो भी न्यारो लागे लिरिक्स Bhakta Ne Pyaro Lage Balaji Bhajan भगता ने प्यारो लागे मंदिरियो भी न्यारो लागे लिरिक्स (हिन्दी) भगता ने प्यारो लागे, मंदिरियो भी न्यारो लागे, आया घना रे थारे यात्री, सालासर का बजरंग बाला, आया घना रे थारे यात्री।। तर्ज बोल तो मिठो लागे। इच्छा दर्शन की […]