Posted inA Lyrics

जय हो शक्तिदादी री | Lyrics, Video | Rani Sati Dadi Bhajans

जय हो शक्तिदादी री लिरिक्स jai ho shakti dadi ri जय हो शक्तिदादी री लिरिक्स (हिन्दी) धारा धरती विराजनो माँ , दीदी शक्ति लियो अवतार, जय हो शक्तिदादी री …. जोशी कुल ने तरियो मां , थारी महिमा अपरम्पार जय हो शक्ति दादी…. कोटासर में सोहन मन्दिर , थारी ध्वजा फरूक आसमान, जय हो.. शुदी […]