Posted inA Lyrics

गोकुल में मची धूम धूम मच गई | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

गोकुल में मची धूम धूम मच गई लिरिक्स gokul me machi dhum dhum mach gai गोकुल में मची धूम धूम मच गई लिरिक्स (हिन्दी) जन्म लियो कान्हा देवकी को ललना, गोकुल में मची धूम धूम मच गई प्यारो कन्हियाँ झूल रहो झुलना गोकुल में मची धूम धूम मच गई यमुना मैया चरण रज पाई, पेड़ […]