Posted inA Lyrics

खाटू वाले श्याम दा दरबार प्यारा लगता Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

खाटू वाले श्याम दा दरबार प्यारा लगता लिरिक्स Khatu Wale Shyam Da Darbar Pyara Lagta खाटू वाले श्याम दा दरबार प्यारा लगता लिरिक्स (हिन्दी) मेरे श्याम दा दरबार, प्यारा लगता खाटू वाले श्याम दा, दरबार प्यारा लगता।। तर्ज खाली दिल नइयो। हारो का सहारा, बाबा श्याम हमारा है, तीन बाण धारी वो तो, लीले घोड़े […]