Posted inA Lyrics

बिरा नेम ग्यारह पालो थारो जोगमाया करेला रुकालो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

बिरा नेम ग्यारह पालो थारो जोगमाया करेला रुकालो लिरिक्स Beera Nem Gyarah Palo Bhajan बिरा नेम ग्यारह पालो थारो जोगमाया करेला रुकालो लिरिक्स (हिन्दी) बिरा नेम ग्यारह पालो, थारो जोगमाया करेला रुकालो रे, बिरा नेम ग्यारा पालो, थारो आई माता करेला रुकालो, बिरा नेम ग्यारा पालो।। पेला धरती माता ने नीवण करजो, पचे पग निसे […]