Posted inA Lyrics

थाने नितरा जोडां हाथ म्हारा बाबा भैरवनाथ भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

थाने नितरा जोडां हाथ म्हारा बाबा भैरवनाथ भजन लिरिक्स Thara Neetra Joda Hath Mhara Baba Bhairavnath थाने नितरा जोडां हाथ म्हारा बाबा भैरवनाथ भजन लिरिक्स (हिन्दी) थाने नितरा जोडां हाथ, म्हारा बाबा भैरवनाथ, थारो तोलियासर धाम, प्यारो लागे महाराज, मनड़ो लाग्यो ओ भेरूजी, थारे चरणां में।। आवे आवे रविवार, जाऊं बाबे रे दरबार, बाजे झालर […]