Posted inA Lyrics

नागौरी तो प्यारो घणो लागे जी Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

नागौरी तो प्यारो घणो लागे जी लिरिक्स Nagori To Pyaro Ghano Lage Ji नागौरी तो प्यारो घणो लागे जी लिरिक्स (हिन्दी) नागौरी तो प्यारो घणो लागे जी, राजस्थानी सिंगरो में अनिल जी कहिजे, राजस्थानी सिंगर अनिल नागौरी कहिजे, अनिल जी तो दुनिया में छाया जी, नागौरी तो प्यारो घणों लागे जी, अनिल जी तो दुनिया […]