Posted inBhajans

Na tato, na mata, na bandu na data, Na putro, na putri, na brutyo, na barta, Lyrics Bhajans Bhakti Songs

Na tato, na mata, na bandu na data, Na putro, na putri, na brutyo, na barta, Lyrics Bhavani Ashtakam Na tato, na mata, na bandu na data, Na putro, na putri, na brutyo, na barta, Lyrics in Hindi ना तातो, ना माता, ना बंदु ना डेटा,ना पुत्रो, न पुत्री, न ब्रुतो, न बर्ता, ना जया […]