Posted inA Lyrics

कई दिन पाछे खुल्यो थारो दरबार श्याम भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

कई दिन पाछे खुल्यो थारो दरबार श्याम भजन लिरिक्स Kai Din Pache Khulyo Tharo Darbar कई दिन पाछे खुल्यो थारो दरबार श्याम भजन लिरिक्स (हिन्दी) कई दिन पाछे, खुल्यो थारो दरबार, जी भर कर देखा, थाणे म्हे तो बाबा श्याम।। चलो रे भाया, श्याम धणी के द्वार, जठे मिलेगो, हारे को साथी बाबा श्याम।। फेरु […]