Posted inA Lyrics

भादुड़ो भालो आयो रे चालो भगता परसाणे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

भादुड़ो भालो आयो रे चालो भगता परसाणे लिरिक्स Chalo Bhakto Parsane भादुड़ो भालो आयो रे चालो भगता परसाणे लिरिक्स (हिन्दी) भादुड़ो भालो आयो रे, म्हारो मनड़ो हर्षायो रे, दादोजी रो दिनड़ो आयो रे, ओ मेळो भारी आयो रे, आयी आयी भादुड़े री चौथ, चालो परसाणे चालो भगता परसाणे।। परसाणे में दादो अवतारी, सुखी बाई दादा […]