Posted inA Lyrics, Bhajans

शरणागतम् | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

शरणागतम् लिरिक्स sharnagatam शरणागतम् लिरिक्स (हिन्दी) जय चित्रगुप्त यमेश तव, शरणागतम् शरणागतम्। जय पूज्यपद पद्मेश तव, शरणागतम् शरणागतम्॥ जय देव देव दयानिधे, जय दीनबन्धु कृपानिधे। कर्मेश जय धर्मेश तव, शरणागतम् शरणागतम्॥ जय चित्रअवतारी प्रभो, जय लेखनीधारी विभो। जय श्याम तन, चित्रेश तव, शरणागतम् शरणागतम्॥ पुरूषादि भगवत अंश जय, कास्यथ कुल, अवतंश जय , जय शक्ति, […]