Posted inA Lyrics

पधारो मोरे अंगना श्री गणेश | Lyrics, Video | Ganesh Bhajans

पधारो मोरे अंगना श्री गणेश लिरिक्स padharo more angna shri ganesh पधारो मोरे अंगना श्री गणेश लिरिक्स (हिन्दी) लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं, पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वल कान्ति कान्तं, विध्नेश्वरं सकल विध्नहरं नमामि पधारो मोरे अंगना श्री गणेश करो पूरण काज श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो सद्बुद्धि के प्रदाता तुम हो सारे […]