Posted inA Lyrics

जिवड़ो मारो सतगुरु भेंट दियो सिद्धनाथ जी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जिवड़ो मारो सतगुरु भेंट दियो सिद्धनाथ जी भजन लिरिक्स Jivado Mharo Satguru Bhent Diyo जिवड़ो मारो सतगुरु भेंट दियो सिद्धनाथ जी भजन लिरिक्स (हिन्दी) जिवड़ो मारो सतगुरु भेंट दियो, जनम जनम को भुजयौडो दीपक, अड़ते ही जोत दियो।। ड़ांकण ड़ांक दियो भरम, माया जासू जीव भयो, भेद भरम सु जीव बण, दाता दास कयो, जीवडो […]