Posted inA Lyrics

रामाधणी दातार म्हारा रूनीचे रा श्याम बाबा Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

रामाधणी दातार म्हारा रूनीचे रा श्याम बाबा लिरिक्स Ramadhani Datar Mhara Runiche Ra Shyam रामाधणी दातार म्हारा रूनीचे रा श्याम बाबा लिरिक्स (हिन्दी) रामाधणी दातार म्हारा, दोहा पिछम धरा रा बादशाह, ओ लीले रा असवार, धरती राजस्थान री, थारी बोला जय जयकार। रामाधणी दातार म्हारा, रूनीचे रा श्याम बाबा, हो लीले असवार, रामदेव आवेला जी […]