Posted inA Lyrics

जोगी लमियॉँ जटावां | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans

जोगी लमियॉँ जटावां लिरिक्स jogi lanmiyan jatavan wale जोगी लमियॉँ जटावां लिरिक्स (हिन्दी) जोगी लमियॉँ जटावां वाले बोह्डा हेठा आन उतरे जोगी लामिया जटावा वाले गरुना झाडी आन उतरो मुख चन वांगु चमका मारे बोह्डा हेठा आन उतरे जोगी लामिया जटावा वाले …. बगल च झोली पैरी पाऊ ऐ ओहना पाए ने करन दीदार लोकी […]