Posted inA Lyrics

मन रे राम भजन कर गेला रे थने सतगुरु देवे हेला रे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

मन रे राम भजन कर गेला रे थने सतगुरु देवे हेला रे लिरिक्स Man Re Ram Bhajan Kar Gela Re मन रे राम भजन कर गेला रे थने सतगुरु देवे हेला रे लिरिक्स (हिन्दी) मन रे राम भजन कर गेला रे, थने सतगुरु देवे हेला रे।। दिवस गमायो कमायो खायो, ज्यू घाणी का बैला रे, […]