Posted inA Lyrics

डोरड़ी ने लेर काई हाको रे देवासी बीरा देसी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

डोरड़ी ने लेर काई हाको रे देवासी बीरा देसी भजन लिरिक्स Dordi Ne Ler Kai Hanko Dewasi Beera डोरड़ी ने लेर काई हाको रे देवासी बीरा देसी भजन लिरिक्स (हिन्दी) डोरड़ी ने लेर काई हाको, रे देवासी बीरा, डोरड़ी ने लेर काईं हाको।। सुरता साड टोणर माई, पारन पायो आको, मनड़ रो मयो साड र […]