Posted inA Lyrics

नाथ थारे शरणे आयो जी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

नाथ थारे शरणे आयो जी भजन लिरिक्स Nath Thare Sharne Aayo Ji Bhajan नाथ थारे शरणे आयो जी भजन लिरिक्स (हिन्दी) नाथ थारे शरणे आयो जी, जचै जिस तरां खेल खिलावो, थे मनचायो जी।। बोझो सबी उतरयो मन को, दुख बिनसायो जी, चिन्त्या मिटी बडै चरणां रो, स्हारो पायो जी, नाथ थांरे शरणै आयो जी।। […]

Posted inA Lyrics

नाथ थारे शरण पड़ी दासी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

नाथ थारे शरण पड़ी दासी भजन लिरिक्स Nath Thare Sharan Padi Daasi नाथ थारे शरण पड़ी दासी भजन लिरिक्स (हिन्दी) नाथ थारे शरण पड़ी दासी, म्हानै भवसागर स्यूं त्यार, काटद्यो जनम-मरण फांसी, नाथ थांरै शरण पड़ी दासी।। तर्ज नाथ मैं थांरो जी थांरो। नाथ मैं भोत कष्ट पायी, भटक-भटक चोरासी जूणी, मिनखां देह पायी, मिटाद्यो […]

Posted inA Lyrics

पोढो पोढो जी ताड़क जी डमरू हाळा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

पोढो पोढो जी ताड़क जी डमरू हाळा भजन लिरिक्स Podo Podo Ji Tadak Ji Damru Hala पोढो पोढो जी ताड़क जी डमरू हाळा भजन लिरिक्स (हिन्दी) पोढो पोढो जी ताड़क जी, डमरू हाळा, आराम करो जी, पीवो भंग प्याळा।। गणपति सैय्या लेकर आया, कार्त्तक वांनै खूब सजाया, कवै पार्बती जी सोवो मतवाळा, आराम करो जी, […]