Posted inTamil Nadu

Adhisaya Vinayakar Mahadevar Temple, Keralapuram, Kanyakumari

Adhisaya Vinayakar Mahadevar Temple, Keralapuram, Kanyakumari Date built: – Deity: Adhisaya Vinayakar Mahadevar Architectural style: Dravidian architecture Major festivals – Locale: Keralapuram District:: Kanyakumari Address: – Phone – Original Source: https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2018/01/adhisaya-vinayakar-temple-mahadevar-temple-keralapuram-kanyakumari.html Adhisaya Vinayakar Temple (Mahadevar Temple) is a Hindu Temple Complex located in Keralapuram in Kanyakumari District of Tamilnadu. There are two temples inside the temple […]