Posted inTamil Nadu

Kamala Varadharajar Temple, Arasar Koil, Kanchipuram

Kamala Varadharajar Temple, Arasar Koil, Kanchipuram Date built: – Deity: Kamala Varadharajar Architectural style: Dravidian architecture Major festivals – Locale: Arasar Koil District:: Kanchipuram Address: Sri Sundara Mahalakshmi Sametha Sri Kamala Varadharajar Temple, Arasar koil, Kanchipuram District Phone  +91 – 96985 10956 / 93817 44615 Original Source: https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2016/12/kamala-varadharajar-temple-arasar-koil.html  Kamala Varadharajar Temple is dedicated to Hindu God Vishnu located at […]