Posted inTamil Nadu

Lakshmi Narasimhar Temple, Maraimalai Nagar, Kanchipuram

Lakshmi Narasimhar Temple, Maraimalai Nagar, Kanchipuram Date built: – Deity: Lakshmi Narasimhar Architectural style: Dravidian architecture Major festivals – Locale: Maraimalai Nagar District:: Kanchipuram Address: – Phone – Original Source: https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2016/12/lakshmi-narasimhar-temple-maraimalai.html Lakshmi Narasimhar Temple is dedicated to Hindu God Vishnu located at Maraimalai Nagar in Kanchipuram District of Tamilnadu. The temple is situated off the NH […]