थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Lyrics

थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Lyrics (Hindi)

शरणागत की शाम बाबा लाज बचाओ जी,
थारी मोरछड़ी लेहराओ जी थारी मोर छड़ी लेहराओ,

मझधार में बाबा अटकी पड़ी नैया के बेड़ो पार करो,
लाखा ने तारियो हो बेटे ने भुला क्यों प्रभु उपकार करो,
भटकोनने श्याम आके राह दिखो जी,
थारी मोरछड़ी लहराये जी……

बरसा से बंद है तकदीर को तालो,
दयालु खोल दइयो चरना बिठा कर के दो बेन मीठा सा,
के मुख सो बोल दो,
टाबरियां के श्याम सिर पे हाथ फिरावो जी,
थारी मोरछड़ी लहराये जी…..

हालात को मारियो दुखड़ा सुने हारो,
मेरो उधार करो,
थारो सहरो है थे हर्ष ने अब तो धनि स्वीकार करो,
हारो ना की श्याम तेहि जीत करवाऊ जी,
थारी मोरछड़ी लहराये जी…..

Download PDF (थारी मोरछड़ी लेहराओ जी )

थारी मोरछड़ी लेहराओ जी

Download PDF: थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Lyrics

थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Lyrics Transliteration (English)

śaraṇāgata kī śāma bābā lāja bacāō jī,
thārī mōraछḍhī lēharāō jī thārī mōra छḍhī lēharāō,

majhadhāra mēṃ bābā aṭakī paḍhī naiyā kē bēḍhō pāra karō,
lākhā nē tāriyō hō bēṭē nē bhulā kyōṃ prabhu upakāra karō,
bhaṭakōnanē śyāma ākē rāha dikhō jī,
thārī mōraछḍhī laharāyē jī……

barasā sē baṃda hai takadīra kō tālō,
dayālu khōla daiyō caranā biṭhā kara kē dō bēna mīṭhā sā,
kē mukha sō bōla dō,
ṭābariyāṃ kē śyāma sira pē hātha phirāvō jī,
thārī mōraछḍhī laharāyē jī…..

hālāta kō māriyō dukhaḍhā sunē hārō,
mērō udhāra karō,
thārō saharō hai thē harṣa nē aba tō dhani svīkāra karō,
hārō nā kī śyāma tēhi jīta karavāū jī,
thārī mōraछḍhī laharāyē jī…..

थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Video

थारी मोरछड़ी लेहराओ जी Video

Browse all bhajans by Sanjay Mittal

Browse Temples in India