अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां Lyrics

अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां Lyrics (Hindi)

अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां,
भला सबदा हमेशा मंगा तेरे कोलो साईंयां,

सुख हॉवे ते मैं दाता तेरा शुकर मनावा,
दुःख विच शिकेता कदे तेनु न सुनावा,
निवा होके हर वेले नेक कामियां,
हँसी ख़ुशी मैं निभावा जो भी मेरे हिस्से आइयाँ,
अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां….

तेरा भाना मीठा लागे जो वी करे सोइयो चंगा,
तेरी रजा विच बीते जेह्डा समये ओही चंगा,
तेरे हाथा विच डोरी जीवे चाहवे नचावे,
कटपुतली मैं दाता जो तू चाहवे सो करावे,
अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां….

हक़ किसे दा न मारा दिल कोई न दुखावा,
जिहना हॉवे मेरे कोलो कम सबना दे आवा,
कड़े बोल कोई मंदा मेरे मुख ते न आवे,
तेरा बाँदा भूल के वि दिल कोई ना दुखावे,
अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां..

सब कुछ ते तू दिता की होर तेठो मंगा,
बस एहना वर देदे तेरे रंगा विच मैं रंग,
तेरे दासा दी गुलामी तेरे सेवका दी सेवा,
एह मंगदा तेरे तो हर वेले साईं सेवा,
अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां..

जदों दुनिया तो जावा दुःख सबना नु हॉवे,
याद कर कर मेनू हर दिल पेया रोवे,
जद साहिल दी हॉवे तेरे दर सुनवाई,
हर कोई साईंयां देखे तेरी वडी है वडहाई,
अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां..

अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां Lyrics Transliteration (English)

aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ,
bhalā sabadā hamēśā maṃgā tērē kōlō sāīṃyāṃ,

sukha hǣvē tē maiṃ dātā tērā śukara manāvā,
duḥkha vica śikētā kadē tēnu na sunāvā,
nivā hōkē hara vēlē nēka kāmiyāṃ,
ha[ann]sī k͟ha uśī maiṃ nibhāvā jō bhī mērē hissē āiyā[ann],
aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ….

tērā bhānā mīṭhā lāgē jō vī karē sōiyō caṃgā,
tērī rajā vica bītē jēhḍā samayē ōhī caṃgā,
tērē hāthā vica ḍōrī jīvē cāhavē nacāvē,
kaṭaputalī maiṃ dātā jō tū cāhavē sō karāvē,
aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ….

haqa kisē dā na mārā dila kōī na dukhāvā,
jihanā hǣvē mērē kōlō kama sabanā dē āvā,
kaḍhē bōla kōī maṃdā mērē mukha tē na āvē,
tērā bā[ann]dā bhūla kē vi dila kōī nā dukhāvē,
aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ..

saba kuछ tē tū ditā kī hōra tēṭhō maṃgā,
basa ēhanā vara dēdē tērē raṃgā vica maiṃ raṃga,
tērē dāsā dī gulāmī tērē sēvakā dī sēvā,
ēha maṃgadā tērē tō hara vēlē sāīṃ sēvā,
aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ..

jadōṃ duniyā tō jāvā duḥkha sabanā nu hǣvē,
yāda kara kara mēnū hara dila pēyā rōvē,
jada sāhila dī hǣvē tērē dara sunavāī,
hara kōī sāīṃyāṃ dēkhē tērī vaḍī hai vaḍahāī,
aradāsa karā maiṃ hara vēlē ēhō sāīṃyāṃ..

अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां Video

अरदास करा मैं हर वेले एहो साईंयां Video

Browse Temples in India