अरदास मालका चरना विच तेरे जपो Lyrics

अरदास मालका चरना विच तेरे जपो Lyrics (Hindi)

दुःख कट दुनिया दे वंड खुशियाँ खेड़े,
अरदास मालका चरना विच तेरे जपो,

मेनू प्यार करन दी दाता जांच सिखा दे,
कदे वैर इरखा ना मन विच आवे,
यो दूर ने तेथो आ जावन नेड़े,
अरदास मालका चरना विच तेरे जपो,

सारी दुनिया दे विच कोई गरीब न हॉवे,
ना कोई एसा जिहनू रोटी नसीब न हॉवे,
रहमत करी गुरु नानक मेरी,
अरदास मालका चरना विच तेरे जपो,

जिस घर छा हैनी उस घर रुख होजे,
जिस घर  पूत है उस घर पूत होजे,
सदरा पुरियां करी गुरु मेरे,
अरदास मालका चरना विच तेरे जपो,

अरदास मालका चरना विच तेरे जपो Lyrics Transliteration (English)

duḥkha kaṭa duniyā dē vaṃḍa khuśiyā[ann] khēḍhē,
aradāsa mālakā caranā vica tērē japō,

mēnū pyāra karana dī dātā jāṃca sikhā dē,
kadē vaira irakhā nā mana vica āvē,
yō dūra nē tēthō ā jāvana nēḍhē,
aradāsa mālakā caranā vica tērē japō,

sārī duniyā dē vica kōī garība na hǣvē,
nā kōī ēsā jihanū rōṭī nasība na hǣvē,
rahamata karī guru nānaka mērī,
aradāsa mālakā caranā vica tērē japō,

jisa ghara छā hainī usa ghara rukha hōjē,
jisa ghara  pūta hai usa ghara pūta hōjē,
sadarā puriyāṃ karī guru mērē,
aradāsa mālakā caranā vica tērē japō,

अरदास मालका चरना विच तेरे जपो Video

अरदास मालका चरना विच तेरे जपो Video

Browse Temples in India