अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो लिरिक्स

are mahara kanuda ke kai hogeya

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो लिरिक्स (हिन्दी)

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो
एके कुन की नजारा लागि रे

कानुड़ा ने लेन मैं तो गवाना गयी थी
ईके गावना की ईके गावना की
ईके गावना की नजर लागी रे
अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो,

कानुड़ा ने लेने मैं तो ठकरा के गयी थी
ईके ठकुराना के नजारा लागे रे
अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो,

कानुड़ा ने लेने मैं तो जाटा के गयी जी
ईके जाटने के नजारा लागे रे
अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो,

कानुड़ा ने लेने मैं तो गुजरा के गयी जी
ईके गुजरा के नजारा लागे रे
अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो,

Download PDF (अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो)

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो

Download PDF: अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो Lyrics Transliteration (English)

are mhArA kAnuDa़A ke kAI hogyo
eke kuna kI najArA lAgi re

kAnuDa़A ne lena maiM to gavAnA gayI thI
Ike gAvanA kI Ike gAvanA kI
Ike gAvanA kI najara lAgI re
are mhArA kAnuDa़A ke kAI hogyo,

kAnuDa़A ne lene maiM to ThakarA ke gayI thI
Ike ThakurAnA ke najArA lAge re
are mhArA kAnuDa़A ke kAI hogyo,

kAnuDa़A ne lene maiM to jATA ke gayI jI
Ike jATane ke najArA lAge re
are mhArA kAnuDa़A ke kAI hogyo,

kAnuDa़A ne lene maiM to gujarA ke gayI jI
Ike gujarA ke najArA lAge re
are mhArA kAnuDa़A ke kAI hogyo,

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो Video

अरे म्हारा कानुड़ा के काई होग्यो Video

Song: Are Mhara Kanuda Ke Kaai Hogo
Singer: -Hari Kishan Sharma
Video: Sarvan Kumar
Category: Hindi Devotional ( Krishna Bhajan)
Producers: Amresh Bahadur, Ramit Mathur
Label: Yuki

Browse Temples in India