बिलनी दे घर आये पराउने Lyrics

बिलनी दे घर आये पराउने Lyrics (Hindi)

बिलनी दे घर आये पराउने,
कुटिया पे गयी तंग वे मैं किथे बैठावा,

बिलनी दे घर राम जी आये,
सीता जी नु नाल ले आये,
हनुमन आ गये संग वे मैं किथे बैठावा…

बिलनी दे घर श्याम जी आये,
राधा जी नु नाल ले आये,
सुदामा आ गये संग वे मैं किथे बैठावा….

बिलनी दे घर विष्णु जी आये,
लष्मी जी नु नाल ले आये,
नारद आ गये संग वे मैं किथे बैठावा….

बिलनी दे घर मैया आयी,
शेर अपना नाल ले आयी,
संगत आ गयी संग वे मैं किथे बैठावा….

Download PDF (बिलनी दे घर आये पराउने )

बिलनी दे घर आये पराउने

Download PDF: बिलनी दे घर आये पराउने Lyrics

बिलनी दे घर आये पराउने Lyrics Transliteration (English)

bilanī dē ghara āyē parāunē,
kuṭiyā pē gayī taṃga vē
maiṃ kithē baiṭhāvā,

bilanī dē ghara rāma jī āyē,
sītā jī nu nāla lē āyē,
hanumana ā gayē saṃga
vē maiṃ kithē baiṭhāvā…

bilanī dē ghara śyāma jī āyē,
rādhā jī nu nāla lē āyē,
sudāmā ā gayē saṃga
vē maiṃ kithē baiṭhāvā….

bilanī dē ghara viṣṇu jī āyē,
laṣmī jī nu nāla lē āyē,
nārada ā gayē saṃga vē
maiṃ kithē baiṭhāvā….

bilanī dē ghara maiyā āyī,
śēra apanā nāla lē āyī,
saṃgata ā gayī saṃga vē
maiṃ kithē baiṭhāvā….

Browse Temples in India