बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो लिरिक्स

Bido Uthayo Hanuman Bhajan

बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो लिरिक्स (हिन्दी)

बिङो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


पांच पाना रो बिङो बनायो,
फेरियो सभा रे माई रे,माई रे,
उण बिङा कुण नहीं जेलियो,
हनुमंत हाथ उठायो रे,
बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


बिङो उठायो मुख मे दबायो,
चरणा मे शीश नमायो रे,
पानी री पणिहारिया बोली,
कोन जनावर लायो रे,
बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


इतरी बात सुनी जद हनुमंत,
कुद बाग मे आयो,
जिण रे जाङ निचे सिता बैठी,
गोदी मे मुनदङी रलायो,
बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


देख मुनदङी सिता जुरवा लागी,
आ मुनदङी कुण लायो,
तुलसीदास प्रभु आस रघुवीर की,
नेणो मे निर भर आयो,
बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


भाग भला अंजनी रो जायो,
बिङो उठायो राजा राम रो,
बिङो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो
बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।


बिड़ो उठायो हनुमान हटिला,
बिङो उठायो राजा राम रो।।

Download PDF (बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो)

Download the PDF of song ‘Bido Uthayo Hanuman Bhajan ‘.

Download PDF: बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो

Bido Uthayo Hanuman Bhajan Lyrics (English Transliteration)

bi~No uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


pAMcha pAnA ro bi~No banAyo,
pheriyo sabhA re mAI re,mAI re,
uNa bi~NA kuNa nahIM jeliyo,
hanumaMta hAtha uThAyo re,
biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


bi~No uThAyo mukha me dabAyo,
charaNA me shIsha namAyo re,
pAnI rI paNihAriyA bolI,
kona janAvara lAyo re,
biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


itarI bAta sunI jada hanumaMta,
kuda bAga me Ayo,
jiNa re jA~Na niche sitA baiThI,
godI me munada~NI ralAyo,
biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


dekha munada~NI sitA juravA lAgI,
A munada~NI kuNa lAyo,
tulasIdAsa prabhu Asa raghuvIra kI,
neNo me nira bhara Ayo,
biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


bhAga bhalA aMjanI ro jAyo,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro,
bi~No uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro
biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||


biड़o uThAyo hanumAna haTilA,
bi~No uThAyo rAjA rAma ro||

बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो Video

बिङो उठायो हनुमान हटिला बिङो उठायो राजा राम रो Video

Browse Temples in India