गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो लिरिक्स

Guru Re Govind Dijo Re Batay

गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो लिरिक्स (हिन्दी)

गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय,
गुरू रे गोवींद दिजो रे बताय,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।


गुरू रे घट म ईधारो,
बाहेर सुज नही रे,
गुरू म्हारो ज्ञान को दिपक जलाओ
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।


गुरू रे जन्म जन्म को,
हाऊ तो सोई रयो रे,
गुरू मख अवसर म दिजो रे जगाय,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।


गुरू रे भव सागर म,
जळ उंडो घणो रे,
गुरू रे हमक उतारो पयली पार,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।


गुरू रे दास दल्लूजा की बिनती रे,
गुरू रे राखो तो चरण आधार,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।


गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय,
गुरू रे गोवींद दिजो रे बताय,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो,
गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो।।

प्रेषक घनश्याम बागवान सिद्दीकगंज।
7879338198

Download PDF (गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो)

Download the PDF of song ‘Guru Re Govind Dijo Re Batay ‘.

Download PDF: गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो

Guru Re Govind Dijo Re Batay Lyrics (English Transliteration)

gurU re govinda dijo re batAya,
gurU re govIMda dijo re batAya,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||


gurU re ghaTa ma IdhAro,
bAhera suja nahI re,
gurU mhAro j~nAna ko dipaka jalAo
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||


gurU re janma janma ko,
hAU to soI rayo re,
gurU makha avasara ma dijo re jagAya,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||


gurU re bhava sAgara ma,
jaLa uMDo ghaNo re,
gurU re hamaka utAro payalI pAra,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||


gurU re dAsa dallUjA kI binatI re,
gurU re rAkho to charaNa AdhAra,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||


gurU re govinda dijo re batAya,
gurU re govIMda dijo re batAya,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho,
gurUjI tumhArA payyA.N lAgU ho||

preShaka ghanashyAma bAgavAna siddIkagaMja|
7879338198

गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो Video

गुरू रे गोविन्द दिजो रे बताय गुरूजी तुम्हारा पय्याँ लागू हो Video