है चारों ग्रंथ में साईं Lyrics

है चारों ग्रंथ में साईं Lyrics (Hindi)

है चारों ग्रंथ में साईं हरी अनंत में साई,
चारो दिशाओ में है बाबा मेरे पथ पंथ में साई,
है चारों ग्रंथ में साईं …

चोला फकीरी का पहन कर घर घर मांगे भीख,
काया कंचन हो उसकी जो मान ले इनकी सीख,
संतो के संत है साई है चारो और ग्रन्थ में साई,

कोई बोले साधु जिसको कोई पीर फकीरा,
कोई लाग रुपी कलयुग में भी साई है सच्चा हीरा,
आधी में अंत में साई है चारो और ग्रन्थ में साई,

आत्मा सच्ची मन है मेला तन मिटी का ढेर,
प्रेम की भाषा मीठी बोली श्रद्धा सुबरी के बेर,
वर्ण जीवन तुम्हे साई है चारो ग्रंथ में साई,
है चारों ग्रंथ में साईं …..

Download PDF (है चारों ग्रंथ में साईं )

है चारों ग्रंथ में साईं

Download PDF: है चारों ग्रंथ में साईं Lyrics

है चारों ग्रंथ में साईं Lyrics Transliteration (English)

hai cārōṃ graṃtha mēṃ sāīṃ harī anaṃta mēṃ sāī,
cārō diśāō mēṃ hai bābā mērē patha paṃtha mēṃ sāī,
hai cārōṃ graṃtha mēṃ sāīṃ …

cōlā phakīrī kā pahana kara ghara ghara māṃgē bhīkha,
kāyā kaṃcana hō usakī jō māna lē inakī sīkha,
saṃtō kē saṃta hai sāī hai cārō aura grantha mēṃ sāī,

kōī bōlē sādhu jisakō kōī pīra phakīrā,
kōī lāga rupī kalayuga mēṃ bhī sāī hai saccā hīrā,
ādhī mēṃ aṃta mēṃ sāī hai cārō aura grantha mēṃ sāī,

ātmā saccī mana hai mēlā tana miṭī kā ḍhēra,
prēma kī bhāṣā mīṭhī bōlī śraddhā subarī kē bēra,
varṇa jīvana tumhē sāī hai cārō graṃtha mēṃ sāī,
hai cārōṃ graṃtha mēṃ sāīṃ …..

है चारों ग्रंथ में साईं Video

है चारों ग्रंथ में साईं Video

Browse Temples in India