जद जद चानन ग्यारस आवे Lyrics

जद जद चानन ग्यारस आवे Lyrics (Hindi)


जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

मकरने को भवन निराला,
सज धज बैठो खाटू वालो,
मंद मंद मुस्कावे रे माहरो श्याम रंगीलो,
जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

श्याम केचरी श्याम लगावे,
हाकिम बन के हुकम सुनावे,
सांचों न्याय चुकावे रे महरो श्याम रंगीलो,
जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

श्याम रंगीलो माहरो लाख दातारि,
आरजी लगावे दुनिया सारी,
सेह की आस पूजावे रे माहरो श्याम रंगीलो,
जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

ग्यारस की देखि सखलाई,
बिन बोल्या हॉवे सुनवाई,
मागो परच दिखावे रे माहरो श्याम रंगीलो,
जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

हर्ष धनि के मन जो भावे ग्यारस ने उपचेट बढ़ावे,
बारस मोर लगावे रे माहरो श्याम रंगीलो,
जद जद चानन ग्यारस आवे,
खाटू में मेलो भर जावे,
बैठो बैठो माल लुटावे रे माहरो श्याम रंगीलो,

Download PDF (जद जद चानन ग्यारस आवे भजन लिरिक्स)

जद जद चानन ग्यारस आवे भजन लिरिक्स – जद जद चानन ग्यारस आवे भजन लिरिक्स

Download PDF: जद जद चानन ग्यारस आवे भजन लिरिक्स


जद जद चानन ग्यारस आवे Lyrics Transliteration (English)


jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

makaranē kō bhavana nirālā,
saja dhaja baiṭhō khāṭū vālō,
maṃda maṃda muskāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,
jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

śyāma kēcarī śyāma lagāvē,
hākima bana kē hukama sunāvē,
sāṃcōṃ nyāya cukāvē rē maharō śyāma raṃgīlō,
jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

śyāma raṃgīlō māharō lākha dātāri,
ārajī lagāvē duniyā sārī,
sēha kī āsa pūjāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,
jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

gyārasa kī dēkhi sakhalāī,
bina bōlyā hǣvē sunavāī,
māgō paraca dikhāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,
jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

harṣa dhani kē mana jō bhāvē gyārasa nē upacēṭa baṛhāvē,
bārasa mōra lagāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,
jada jada cānana gyārasa āvē,
khāṭū mēṃ mēlō bhara jāvē,
baiṭhō baiṭhō māla luṭāvē rē māharō śyāma raṃgīlō,

जद जद चानन ग्यारस आवे Video

जद जद चानन ग्यारस आवे Video

 

भजन – Bhajan is a religious and spiritual musical song. A Bhajan has no set of rules, just a musical, melodic, and communicative song. Listen to Popular Shri Krishna, Hanuman, Balaji, Mata, Devi, Shri Ram, Shiv, Mahadev, Shri Ganesh and Radha Rani Bhajans on BharatTemples.com

Follow BharatTemples on Facebook and Youtube. If you have anything to share, please write to us at [email protected]

Browse Temples in India