जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल | Lyrics, Video | Vishnu Bhajans
जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल | Lyrics, Video | Vishnu Bhajans

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल लिरिक्स

jagdesh gyandata sukh mul

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल लिरिक्स (हिन्दी)

जगदीश ज्ञानदाता सुख-मूल, शोक-हारी,
भगवान तुम सदा हो निष्पक्ष न्यायकारी,

सब काल सर्वज्ञाता सविता पिता विधाता,
सबमें रमे हुए हो तुम विश्व के बिहारी,

कर दो बलिष्ठ आत्मा, घबरा न जाएँ दुःख से,
कठिनाइयों का जिससे, तर जाएँ सिंधु भारी,

निश्चित दया करोगे, हम माँगते यही हैं,
हमको मिले स्वयं ही, उठने की शक्ति सारी,

Yogesh Tiwary

Download PDF (जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल)

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल

Download PDF: जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल Lyrics Transliteration (English)

jagadIsha j~nAnadAtA sukha-mUla, shoka-hArI,
bhagavAna tuma sadA ho niShpakSha nyAyakArI,

saba kAla sarvaj~nAtA savitA pitA vidhAtA,
sabameM rame hue ho tuma vishva ke bihArI,

kara do baliShTha AtmA, ghabarA na jAe.N duHkha se,
kaThinAiyoM kA jisase, tara jAe.N siMdhu bhArI,

nishchita dayA karoge, hama mA.Ngate yahI haiM,
hamako mile svayaM hI, uThane kI shakti sArI,

Yogesh Tiwary

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल Video

जगदीश ज्ञानदाता सुख मूल Video

भजन :
जगदीश ज्ञान दाता सुख मूल शोकहारी
भगवन् ! तुम्हीं सदा हो, निष्पक्ष न्यायकारी
Jagdish gyan data sukh mool shokhari

Browse all bhajans by Pranshu Arya
See also  आपकी शरण में आया | Lyrics, Video | Vishnu Bhajans

Browse Temples in India