माई री मैं तो साई चरण की दासी Lyrics

माई री मैं तो साई चरण की दासी Lyrics (Hindi)

माई री मैं तो साई चरण की दासी,
साई धाम में जाके मितऊ मन की सभी उदासी,
माई री मैं तो साई चरण की दासी,

साई बाबा के दर्शन को अखियां जनम से प्यासी,
यहाँ मैं देखु साई मेरा साई है घट घट वासी,
माई रे मैं तो साई चरण की दासी,

मात पिता बंधू गुरु साई वे देवा अविनाशी,
साई में  सारे तीरथ देखु उन्ही में बाबा काशी,
माई रे मैं तो साई चरण की दासी,

मैं तो रम गई साई भजन में सारी दुनिया हासी,
सद्गुरु साई दया करेंगे किरपा की मैं अविनाशी,
माई री मैं तो साई चरण की दासी

माई री मैं तो साई चरण की दासी Lyrics Transliteration (English)

māī rī maiṃ tō sāī caraṇa kī dāsī,
sāī dhāma mēṃ jākē mitaū mana kī sabhī udāsī,
māī rī maiṃ tō sāī caraṇa kī dāsī,

sāī bābā kē darśana kō akhiyāṃ janama sē pyāsī,
yahā[ann] maiṃ dēkhu sāī mērā sāī hai ghaṭa ghaṭa vāsī,
māī rē maiṃ tō sāī caraṇa kī dāsī,

māta pitā baṃdhū guru sāī vē dēvā avināśī,
sāī mēṃ  sārē tīratha dēkhu unhī mēṃ bābā kāśī,
māī rē maiṃ tō sāī caraṇa kī dāsī,

maiṃ tō rama gaī sāī bhajana mēṃ sārī duniyā hāsī,
sadguru sāī dayā karēṃgē kirapā kī maiṃ avināśī,
māī rī maiṃ tō sāī caraṇa kī dāsī

माई री मैं तो साई चरण की दासी Video

माई री मैं तो साई चरण की दासी Video

Browse Temples in India