मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Lyrics

मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Lyrics (Hindi)

मंगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,
मैं कोझी कमली दे पल्ले मुहो माँगियां खेरा पाइयाँ,
मंगना  वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,

सजदे दा तरीका आउंदा नहीं आउंदे मैनु अरदास नि,
मैं विच नहीं कोई खुभी कोई हुनर कोई  गुण खास नहीं
सब नजर इनायत दे तेरे रेहमत दियां तू झड़ियां लाइयाँ,
मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,

हाथ जोड़ के सीस झुका लेंदी सुख दुःख सब कोल सुना लेंदी,
सूरत तेरी सतगुरु प्यारे अँखियाँ दे विच वसा लेंदी,
बस इतनी तमन्हा सी मेरी तू बक्शियन जग दिया वडाइयाँ
मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,

मैं सुनिया सी इन्साफ सदा कर्मा दे मुताबिक हुंदा एह,
हर बंदा अपने कर्मा दी चंगियां मंदियाँ न धोंडा है,
मैं विच की तू तकियाँ दाता सब गलतियां शतलियाँ बक्सियाँ
मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,

किवे मैं शुक्र करा तेरा किस तरह मैं ध्यानेवाद करा,
हद तो जयदा दिता साहनु सिर झुक जन्दा जद याद करे,
मर मूक जनी साहिल दियां वे हरदम तू कीतियां सुंडा है,
मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ,

Download PDF (मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ )

मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ

Download PDF: मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Lyrics

मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Lyrics Transliteration (English)

maṃganā vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],
maiṃ kōjhī kamalī dē pallē muhō mā[ann]giyāṃ khērā pāiyā[ann],
maṃganā  vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],

sajadē dā tarīkā āuṃdā nahīṃ āuṃdē mainu aradāsa ni,
maiṃ vica nahīṃ kōī khubhī kōī hunara kōī  guṇa khāsa nahīṃ
saba najara ināyata dē tērē rēhamata diyāṃ tū jhaḍhiyāṃ lāiyā[ann],
māṃganā vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],

hātha jōḍha kē sīsa jhukā lēṃdī sukha duḥkha saba kōla sunā lēṃdī,
sūrata tērī sataguru pyārē a[ann]khiyā[ann] dē vica vasā lēṃdī,
basa itanī tamanhā sī mērī tū bakśiyana jaga diyā vaḍāiyā[ann]
māṃganā vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],

maiṃ suniyā sī insāpha sadā karmā dē mutābika huṃdā ēha,
hara baṃdā apanē karmā dī caṃgiyāṃ maṃdiyā[ann] na dhōṃḍā hai,
maiṃ vica kī tū takiyā[ann] dātā saba galatiyāṃ śataliyā[ann] baksiyā[ann]
māṃganā vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],

kivē maiṃ śukra karā tērā kisa taraha maiṃ dhyānēvāda karā,
hada tō jayadā ditā sāhanu sira jhuka jandā jada yāda karē,
mara mūka janī sāhila diyāṃ vē haradama tū kītiyāṃ suṃḍā hai,
māṃganā vi nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū mēharā varasāiyā[ann],

मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Video

मांगना वि नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू मेहरा वरसाइयाँ Video

Browse Temples in India