मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Lyrics

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Lyrics (Hindi)

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,
मैं को जी कमली दे पले मुहो मंगियां खैरा पाइयाँ,
मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,
नित शुक्र करा मैं तेरा उपकार तू किता बड़ा,

सज दे दा तरीका आउंदा नहीं,
आउंदी नहीं मैनु अरदास नहीं,
मैं विच भी नहीं कोई भी खुभी,
कोई हुनर कोई गुण ख़ास नहीं,
सब नजारे इनायत वे तेरी,
रेहमत दी तू झड़ियां लाइयाँ ,
मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,

हाथ जोड़ के शीश झुका लेंदी सुख दुःख सब खोल सुना लेंदी,
सूरत तेरी सतगुरु प्यारे अखियां विच वसा लेंदी,
बस इतनी तमना सी मेरी तू बक्सियाँ जग दिया वडाइयाँ,
मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,

मैं सुनिया सी इन्साफ सदा करमा दे मुताबिक हुँदा है,
हर बंदा अपने कर्मा दी चंगियां मंदियाँ न धोंदा है,
मैं विच की तू तकियाँ दाता सब गलतियां शलतियाँ बक्सियाँ,
मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,

किवे मैं शुक्र करा तेरा किस तरह मैं धन्यवाद करा,
हक़ तो जयदा दिता साहनु सिर झुक जंदा जद याद करा,
मर मूक जाने साहिल दिया वे हर दम तू कितया सुनवाइयां,
मंगना भी नहीं आउंदा मैनु फिर भी तू महरा वस्राईयाँ,

Download PDF (मंगना भी नहीं आउंदा मैनु )

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु

Download PDF: मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Lyrics

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Lyrics Transliteration (English)

maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],
maiṃ kō jī kamalī dē palē muhō maṃgiyāṃ khairā pāiyā[ann],
maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],
nita śukra karā maiṃ tērā upakāra tū kitā baḍhā,

saja dē dā tarīkā āuṃdā nahīṃ,
āuṃdī nahīṃ mainu aradāsa nahīṃ,
maiṃ vica bhī nahīṃ kōī bhī khubhī,
kōī hunara kōī guṇa k͟ha āsa nahīṃ,
saba najārē ināyata vē tērī,
rēhamata dī tū jhaḍhiyāṃ lāiyā[ann] ,
maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],

hātha jōḍha kē śīśa jhukā lēṃdī sukha duḥkha saba khōla sunā lēṃdī,
sūrata tērī sataguru pyārē akhiyāṃ vica vasā lēṃdī,
basa itanī tamanā sī mērī tū baksiyā[ann] jaga diyā vaḍāiyā[ann],
maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],

maiṃ suniyā sī insāpha sadā karamā dē mutābika hu[ann]dā hai,
hara baṃdā apanē karmā dī caṃgiyāṃ maṃdiyā[ann] na dhōṃdā hai,
maiṃ vica kī tū takiyā[ann] dātā saba galatiyāṃ śalatiyā[ann] baksiyā[ann],
maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],

kivē maiṃ śukra karā tērā kisa taraha maiṃ dhanyavāda karā,
haqa tō jayadā ditā sāhanu sira jhuka jaṃdā jada yāda karā,
mara mūka jānē sāhila diyā vē hara dama tū kitayā sunavāiyāṃ,
maṃganā bhī nahīṃ āuṃdā mainu phira bhī tū maharā vasrāīyā[ann],

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Video

मंगना भी नहीं आउंदा मैनु Video

Browse Temples in India