पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया लिरिक्स

Patna Ke Ghat Par Chhath Geet

पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया लिरिक्स (हिन्दी)

पटना के घाट पर,
हमहु अरगिया देब,
हे छठी मइया,
हम ना जाइब दूसर घाट,
देखब ऐ छठी मइया।।


सूप लेले ठाड़ बाड़े,
डोम डोमिनिया,
देखब ऐ छठी मैया,
ओहे सुपे अरग देवाइब,
देखब हे छठी मइया।।


फूल लेले ठाड़ बाड़े,
मलिन मलिनिया,
देखब हे छठी मइया,
ओहि फुले हारवा गोथाइब,
देखब हे छठी मइया।।


केला सेब नरियल किने,
गइनी हम बजरिया,
देखब हे छठी मइया,
ओहि जगह होता देरिया,
देखब हे छठी मइया।।


भूल चूक हमरी मइया,
राखब धिआनिया,
देखब हे छठी मइया,
हमरो अरगिया देहब मान,
देखब हे छठी मइया।।


पटना के घाट पर,
हमहु अरगिया देब,
हे छठी मइया,
हम ना जाइब दूसर घाट,
देखब ऐ छठी मइया।।

Singer / Upload Rupesh Choudhary
7004825279

Download PDF (पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया)

Download the PDF of song ‘Patna Ke Ghat Par Chhath Geet ‘.

Download PDF: पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया

Patna Ke Ghat Par Chhath Geet Lyrics (English Transliteration)

paTanA ke ghATa para,
hamahu aragiyA deba,
he ChaThI maiyA,
hama nA jAiba dUsara ghATa,
dekhaba ai ChaThI maiyA||


sUpa lele ThADa़ bADa़e,
Doma DominiyA,
dekhaba ai ChaThI maiyA,
ohe supe araga devAiba,
dekhaba he ChaThI maiyA||


phUla lele ThADa़ bADa़e,
malina maliniyA,
dekhaba he ChaThI maiyA,
ohi phule hAravA gothAiba,
dekhaba he ChaThI maiyA||


kelA seba nariyala kine,
gainI hama bajariyA,
dekhaba he ChaThI maiyA,
ohi jagaha hotA deriyA,
dekhaba he ChaThI maiyA||


bhUla chUka hamarI maiyA,
rAkhaba dhiAniyA,
dekhaba he ChaThI maiyA,
hamaro aragiyA dehaba mAna,
dekhaba he ChaThI maiyA||


paTanA ke ghATa para,
hamahu aragiyA deba,
he ChaThI maiyA,
hama nA jAiba dUsara ghATa,
dekhaba ai ChaThI maiyA||

Singer / Upload Rupesh Choudhary
7004825279

पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया Video

पटना के घाट पर हमहु अरगिया देब हे छठी मइया Video

Browse Temples in India