सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन लिरिक्स

Sabki Laaj Bachave Babo Teri Bhi Sun Levego

सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन लिरिक्स (हिन्दी)

सबकी लाज बचावे बाबो,
तेरी भी सुण लेवेगो,
तेरे जीवन की नैया ने,
बनकर माझी खेवेगो,
सबकी लाज बचावे बाबों,
तेरी भी सुण लेवेगो।।

तर्ज नगरी नगरी द्वारे द्वारे।


आस को दिवलो जला ले भाया,
प्रेम की डोर बढ़ा ले,
प्रेम की डोर बढ़ा ले,
छोड़ भरोसो दुनिया को तू,
साँवरिये ने रिझा ले,
साँवरिये ने रिझा ले,
जो भी चावेगो तन्ने यो,
सेठ सांवरो देवेगो,
सबकी लाज बचावे बाबों,
तेरी भी सुण लेवेगो।।


हिवडे माहि ज्योत जला ले,
साँवरिये के नाम की,
साँवरिये के नाम की,
माथे लगा ले चन्दन सामी,
माटी खाटू धाम की,
माटी खाटू धाम की,
मायड बाबुल की जईयाँ यो,
तन्ने सदा ही सेवेगो,
सबकी लाज बचावे बाबों,
तेरी भी सुण लेवेगो।।


बाथि घाल के लाढ करे यो,
निज भक्ता ने पिचाने,
निज भक्ता ने पिचाने,
चोखानी तेरे मन की बाता,
लखदातार ही जाने,
लखदातार ही जाने,
दया की बिरखा करके तेरी,
सुखी बगिया भेवेगो,
सबकी लाज बचावे बाबों,
तेरी भी सुण लेवेगो।।


सबकी लाज बचावे बाबो,
तेरी भी सुण लेवेगो,
तेरे जीवन की नैया ने,
बनकर माझी खेवेगो,
सबकी लाज बचावे बाबों,
तेरी भी सुण लेवेगो।।

Singer Ishika Barthuniya
Lyricist Pramod Chokhani Ji

Download PDF (सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन )

Download the PDF of song ‘Sabki Laaj Bachave Babo Teri Bhi Sun Levego ‘.

Download PDF: सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन

Sabki Laaj Bachave Babo Teri Bhi Sun Levego Lyrics (English Transliteration)

sabakI lAja bachAve bAbo,
terI bhI suNa levego,
tere jIvana kI naiyA ne,
banakara mAjhI khevego,
sabakI lAja bachAve bAboM,
terI bhI suNa levego||

tarja nagarI nagarI dvAre dvAre|


Asa ko divalo jalA le bhAyA,
prema kI Dora baढ़A le,
prema kI Dora baढ़A le,
Choड़ bharoso duniyA ko tU,
sA.Nvariye ne rijhA le,
sA.Nvariye ne rijhA le,
jo bhI chAvego tanne yo,
seTha sAMvaro devego,
sabakI lAja bachAve bAboM,
terI bhI suNa levego||


hivaDe mAhi jyota jalA le,
sA.Nvariye ke nAma kI,
sA.Nvariye ke nAma kI,
mAthe lagA le chandana sAmI,
mATI khATU dhAma kI,
mATI khATU dhAma kI,
mAyaDa bAbula kI jaIyA.N yo,
tanne sadA hI sevego,
sabakI lAja bachAve bAboM,
terI bhI suNa levego||


bAthi ghAla ke lADha kare yo,
nija bhaktA ne pichAne,
nija bhaktA ne pichAne,
chokhAnI tere mana kI bAtA,
lakhadAtAra hI jAne,
lakhadAtAra hI jAne,
dayA kI birakhA karake terI,
sukhI bagiyA bhevego,
sabakI lAja bachAve bAboM,
terI bhI suNa levego||


sabakI lAja bachAve bAbo,
terI bhI suNa levego,
tere jIvana kI naiyA ne,
banakara mAjhI khevego,
sabakI lAja bachAve bAboM,
terI bhI suNa levego||

Singer Ishika Barthuniya
Lyricist Pramod Chokhani Ji

सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन Video

सबकी लाज बचावे बाबो तेरी भी सुण लेवेगो भजन Video

Browse Temples in India