सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन लिरिक्स

Saiya Satguru Man Bhaya Ji

सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन लिरिक्स (हिन्दी)

सैया सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।


सोता जीव अज्ञान दशा में,
गुरु जी आई जगाया,
सोहम शब्द सुनाई,
मेरा भरम मिटाया जी,
सैयां सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।


कुमता हटी सुमिता बड़ी,
मन धीरज आया,
मैं जाता मझधार में,
गुरु जी आई बचाया,
सैयां सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।


सतगुरु दीन दया के सागर,
जग में आया जी,
खोलने मोक्ष द्वारा,
अगम की राह लगाया रे,
सैयां सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।


लादू दास मिले गुरु पूरा,
सत समझाया,
खिवा के सतगुरु की,
शोभा बधावा गया,
सैयां सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।


सैया सतगुरु मन भाया जी,
कृपा करी गुरुदेव ने,
दर्शन पाया जी।।

By Birmaram Luna
9772506591

Download PDF (सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन )

Download the PDF of song ‘Saiya Satguru Man Bhaya Ji ‘.

Download PDF: सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन

Saiya Satguru Man Bhaya Ji Lyrics (English Transliteration)

saiyA sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||


sotA jIva aj~nAna dashA meM,
guru jI AI jagAyA,
sohama shabda sunAI,
merA bharama miTAyA jI,
saiyAM sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||


kumatA haTI sumitA baDa़I,
mana dhIraja AyA,
maiM jAtA majhadhAra meM,
guru jI AI bachAyA,
saiyAM sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||


sataguru dIna dayA ke sAgara,
jaga meM AyA jI,
kholane mokSha dvArA,
agama kI rAha lagAyA re,
saiyAM sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||


lAdU dAsa mile guru pUrA,
sata samajhAyA,
khivA ke sataguru kI,
shobhA badhAvA gayA,
saiyAM sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||


saiyA sataguru mana bhAyA jI,
kRRipA karI gurudeva ne,
darshana pAyA jI||

By Birmaram Luna
9772506591

सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन Video

सैया सतगुरु मन भाया जी देसी भजन Video

Browse Temples in India