तेरा जनमदिन आया Lyrics

तेरा जनमदिन आया Lyrics (Hindi)

तेरा जनमदिन आया बाबा
हैप्पी हैप्पी बर्थडे तू यू,
दरबार सजाया एक केक
मंगाया और संग में लाए लड्डू,

तेरा जनमदिन आया……..
रूप तेरा सोहना बलिहारी जाऊ मैं,
आज बाबा तुम पर बारी जाऊ मैं,
ऐसा लागे मुखड़ा चंदा सा टुकड़ा,

फिर बेठा बाबा चुप चुप तू क्यों,
तेरा जनमदिन आया……….
श्याम मेरे जीने का सहारा है तू,
हमको जान से भी प्यारा है तू,

हमे करना ना दूर खाटू आयेगे जरुर,
दिन रात करे गये थान्कू,
तेरा जनमदिन आया ……….
तुमसे ही सारा संसार चलता,

तुमसे ही मेरा परिवार चलता,
मैं भी खड़ा हाथ जोड़,
तू भी महलो को छोड़,

आज ‘मीतू’ संग नाच तू,
तेरा जनमदिन आया ……..

तेरा जनमदिन आया Lyrics Transliteration (English)

tērā janamadina āyā bābā
haippī haippī barthaḍē tū yū,
darabāra sajāyā ēka kēka
maṃgāyā aura saṃga

mēṃ lāē laḍḍū,
tērā janamadina āyā……..
rūpa tērā sōhanā balihārī jāū maiṃ,
āja bābā tuma para bārī jāū maiṃ,

aisā lāgē mukhaḍhā caṃdā sā ṭukaḍhā,
phira bēṭhā bābā cupa cupa tū kyōṃ,
tērā janamadina āyā……….
śyāma mērē jīnē kā sahārā hai tū,

hamakō jāna sē bhī pyārā hai tū,
hamē karanā nā dūra khāṭū āyēgē jarura,
dina rāta karē gayē thānkū,
tērā janamadina āyā ……….

tumasē hī sārā saṃsāra calatā,
tumasē hī mērā parivāra calatā,
maiṃ bhī khaḍhā hātha jōḍha,

tū bhī mahalō kō छōḍha,
āja ‘mītū’ saṃga nāca tū,
tērā janamadina āyā ……..

तेरा जनमदिन आया Video

तेरा जनमदिन आया Video

Browse Temples in India