तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Lyrics

तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Lyrics (Hindi)

तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार,
तू जो भी देना चाहे देदे मेरे करतार,

तेरी मर्ज़ी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज़,
दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज़,
तुझे वंदन है बार बार हमको करले तू स्वीकार,
तू जो भी देना चाहे देदे मेरे करतार,
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार,

हमको दोनो है पसंद, तेरी धूप और छाँव,
दाता किसी भी दिशा में ले चल ज़िंदगी की नाव,
चाहे हमे लगादे पार या डुबो दे मझदार,
तू जो भी देना चाहे देदे मेरे करतार,
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार,

चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम,
मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम,
चाहे खुशी भरा संसार या दे आँसुओं की धार,
तू जो भी देना चाहे देदे मेरे करतार,
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार,

Download PDF (तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो )

तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो

Download PDF: तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Lyrics

तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Lyrics Transliteration (English)

tērē phūlōṃ sē bhī pyāra, tērē kā[ann]ṭōṃ sē bhī pyāra,
tū jō bhī dēnā cāhē dēdē mērē karatāra,

tērī marzī mēṃ vidhātā kōī छupā baḍhā rāza,
duniyā cāhē hamasē rūṭhē tū nā hōnā nārāza,
tujhē vaṃdana hai bāra bāra hamakō karalē tū svīkāra,
tū jō bhī dēnā cāhē dēdē mērē karatāra,
tērē phūlōṃ sē bhī pyāra, tērē kā[ann]ṭōṃ sē bhī pyāra,

hamakō dōnō hai pasaṃda, tērī dhūpa aura छā[ann]va,
dātā kisī bhī diśā mēṃ lē cala ziṃdagī kī nāva,
cāhē hamē lagādē pāra yā ḍubō dē majhadāra,
tū jō bhī dēnā cāhē dēdē mērē karatāra,
tērē phūlōṃ sē bhī pyāra, tērē kā[ann]ṭōṃ sē bhī pyāra,

cāhē sukha dē yā dukha, cāhē khuśī dē yā gama,
mālika jaisē bhī rakhēgā vaisē raha lēṃgē hama,
cāhē khuśī bharā saṃsāra yā dē ā[ann]suōṃ kī dhāra,
tū jō bhī dēnā cāhē dēdē mērē karatāra,
tērē phūlōṃ sē bhī pyāra, tērē kā[ann]ṭōṃ sē bhī pyāra,

तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Video

तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटो Video

Browse Temples in India