वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया लिरिक्स

Vaari Vaari Re Lilan Ghodi Wala Duniya Me Jor Pujaya

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया लिरिक्स (हिन्दी)

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया।।


ए वारी वारी रे खरनाल्या रा राजा,
अरे जाटो मे आप पुजाया,
ए वारी वारी रे खरनाल्या रा राजा,
जाटो मे आप पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।


थे तो शूर शूरा मे पुजाया,
ए काला को जहर मिटाया,
ए थेतो शूर शूरा मे पुजाया,
ए काला को जहर मिटाया,
ए थोरा गावे जाटनीया मंगला,
दुनिया रा दुखडा मिटाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।


ए थेतो गौ रक्षा मे प्राण गमाया,
ए लाछा री गाया पाची लाया,
ए थेतो गौ रक्षा मे प्राण गमाया,
लाछा री गाया पाची लाया,
ए ज्यारी कालवी कंभी आया,
वचना सु प्राण गमाया,
ए ज्यारी कालवी कंभी आया,
वचना सु प्राण गमाया,
ए पिता बक्षाजी रा लाला,
दुनिया तो दर्शन आया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।


ए तेजाजी जाटा मे वीर कहाया,
तेजाजी शूर शूरो मे पुजाया,
ए तेजाजी जाटा मे वीर कहाया,
तेजाजी शूर शूरो मे पुजाया,
तेजाजी रे पैदल पैदल आया,
थारा चरना मे शिश निवाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।


ए पिता बक्शा जी रा लाला,
जाटो रा मान बढाया,
ए समस्त जाट समाज मनावे,
चरना मे शिश निवावे,
आपरो दमण मे जमलो जगावा,
ए महिमा दास कन्हैयो गावा
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।


वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया।।

गायक संत कन्हैयालाल जी।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया)

Download the PDF of song ‘Vaari Vaari Re Lilan Ghodi Wala Duniya Me Jor Pujaya ‘.

Download PDF: वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया

Vaari Vaari Re Lilan Ghodi Wala Duniya Me Jor Pujaya Lyrics (English Transliteration)

vArI vArI re lIlaNa ghoड़I vAlA,
duniyA meM jora pujAyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA,
Ato duniyA huI divAnI thorI re,
tejAjI Apa jaga meM pujAyA,
Ato duniyA huI divAnI thorI re,
tejAjI Apa jaga meM pujAyA||


e vArI vArI re kharanAlyA rA rAjA,
are jATo me Apa pujAyA,
e vArI vArI re kharanAlyA rA rAjA,
jATo me Apa pujAyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA||


the to shUra shUrA me pujAyA,
e kAlA ko jahara miTAyA,
e theto shUra shUrA me pujAyA,
e kAlA ko jahara miTAyA,
e thorA gAve jATanIyA maMgalA,
duniyA rA dukhaDA miTAyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA||


e theto gau rakShA me prANa gamAyA,
e lAChA rI gAyA pAchI lAyA,
e theto gau rakShA me prANa gamAyA,
lAChA rI gAyA pAchI lAyA,
e jyArI kAlavI kaMbhI AyA,
vachanA su prANa gamAyA,
e jyArI kAlavI kaMbhI AyA,
vachanA su prANa gamAyA,
e pitA bakShAjI rA lAlA,
duniyA to darshana AyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA||


e tejAjI jATA me vIra kahAyA,
tejAjI shUra shUro me pujAyA,
e tejAjI jATA me vIra kahAyA,
tejAjI shUra shUro me pujAyA,
tejAjI re paidala paidala AyA,
thArA charanA me shisha nivAyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA||


e pitA bakshA jI rA lAlA,
jATo rA mAna baDhAyA,
e samasta jATa samAja manAve,
charanA me shisha nivAve,
Aparo damaNa me jamalo jagAvA,
e mahimA dAsa kanhaiyo gAvA
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA||


vArI vArI re lIlaNa ghoड़I vAlA,
duniyA meM jora pujAyA,
e vArI vArI re lIlaNa ghoDI vAlA,
duniyA meM jora pujAyA,
Ato duniyA huI divAnI thorI re,
tejAjI Apa jaga meM pujAyA,
Ato duniyA huI divAnI thorI re,
tejAjI Apa jaga meM pujAyA||

gAyaka saMta kanhaiyAlAla jI|
preShaka manISha sIravI
9640557818

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया Video

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया Video

Browse Temples in India