अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला लिरिक्स

Amrat Ra Pyala Kad Bhar Pavola Satguru Aavola

अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला लिरिक्स (हिन्दी)

अमृत रा प्याला कद भर पावोला,

श्लोक गुरू ब्रह्म गुरू विष्णु,
गुरू देवो महेश्वर:,
गुरू साक्षात परब्रह्म,
तस्मैश्रीगुरवे नम:।

हा रे सतगुरु आवोला,
हा रे सतगुरु आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावोला,
ज्ञानी गुरू आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
सतगुरु आवोला।।


दर्शन सारू मारा नैन दुखी है,
कद माने दर्श दिखावोला,
ओ दाता कद माने दर्श दिखावोला,
अरे हिवडो मारो घणो अनमोल,
हिवडो मारो घणो अनमोल,
धीरज बंधावोला सतगुरु आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
सतगुरु आवोला।।


मै अज्ञान नींद में सुतो,
कद माने आय जगावोला,
ओ दाता कद माने आय जगावोला,
हरियो वनरा दरखत सुखा,
हरिया वनरा दरखत सुखा,
जल बरसावोला सतगुरु आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
सतगुरु आवोला।।


ए जीव आत्म बीच भेद पडियो है,
कद मारो भेद मिटावोला,
ओ दाता कद मारो भेद मिटावोला,
गोपेश्वर अंजनेश्वर शरणे,
गोपेश्वर अंजनेश्वर शरणे,
पार लगावोला सतगुरु आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
सतगुरु आवोला।।


हा रे सतगुरु आवोला,
हा रे सतगुरु आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
ज्ञानी गुरू आवोला,
अमृत रा प्याला कद भर पावेला,
सतगुरु आवोला।।

गायक मोईनुद्दीन जी मनचला।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला)

Download the PDF of song ‘Amrat Ra Pyala Kad Bhar Pavola Satguru Aavola ‘.

Download PDF: अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला

Amrat Ra Pyala Kad Bhar Pavola Satguru Aavola Lyrics (English Transliteration)

amRRita rA pyAlA kada bhara pAvolA,

shloka gurU brahma gurU viShNu,
gurU devo maheshvara:,
gurU sAkShAta parabrahma,
tasmaishrIgurave nama:|

hA re sataguru AvolA,
hA re sataguru AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvolA,
j~nAnI gurU AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
sataguru AvolA||


darshana sArU mArA naina dukhI hai,
kada mAne darsha dikhAvolA,
o dAtA kada mAne darsha dikhAvolA,
are hivaDo mAro ghaNo anamola,
hivaDo mAro ghaNo anamola,
dhIraja baMdhAvolA sataguru AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
sataguru AvolA||


mai aj~nAna nIMda meM suto,
kada mAne Aya jagAvolA,
o dAtA kada mAne Aya jagAvolA,
hariyo vanarA darakhata sukhA,
hariyA vanarA darakhata sukhA,
jala barasAvolA sataguru AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
sataguru AvolA||


e jIva Atma bIcha bheda paDiyo hai,
kada mAro bheda miTAvolA,
o dAtA kada mAro bheda miTAvolA,
gopeshvara aMjaneshvara sharaNe,
gopeshvara aMjaneshvara sharaNe,
pAra lagAvolA sataguru AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
sataguru AvolA||


hA re sataguru AvolA,
hA re sataguru AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
j~nAnI gurU AvolA,
amRRita rA pyAlA kada bhara pAvelA,
sataguru AvolA||

gAyaka moInuddIna jI manachalA|
preShaka manISha sIravI
9640557818

अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला Video

अमृत रा प्याला कद भर पावोला सतगुरु आवोला Video

Browse Temples in India