कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा लिरिक्स

Kailashpuri Me Shankar Jaga Bhajan

कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा लिरिक्स (हिन्दी)

कैलाशपुरी में शंकर जागा,

दोहा पो फाटी पगड़ो भयो र,
जागी जिया जूण,
चोंच पराणे देत हैं,
सबको दाता चूण।
सांझ भये दिन आतवे,
चकवी दीनों रोय,
चल चकवा उण देश में,
जहां रेण दिवस नहीं होय।
सांझ की बिछड़ी चकवी,
आय मिले प्रभात,
जो जन बिछड़े हरि नाम से,
दिवस मिले नहीं रात।


कैलाशपुरी में शंकर जागा,
नंदीसर के असवारा,
जटा मुकुट में गंगा खलके,
पार्वता के हैं प्यारा,
सुरसत माय शारदा ने सिंवरू,
गणपत सिंवरू सुंडाला,
पौ फाटी प्रभात भयो हैं,
उठो कँवर फेरो माळा।।


ब्रह्मा रे जागा विष्णु जागा,
जागा देव अपरम्पारा,
झुंझाले में जागा गौसाई जी,
गोरखनाथ घोटेवाला।।


लंकपुरी में हड़ुमत जागा,
वे जोधा अजनी वाला,
रामचंद्र का काज सारिया,
जद लागा हरी ने प्यारा।।


काशी जी में भेरू जागा,
हाथ कड़ा मोतिया वाला,
बांध घुँघरा घमक मचावे,
ऐसा भेरू मतवाला।।


हथनापुर में पांडु जागा,
वे जोधा कुंता वाला,
सुर तैतीसो सभी जागिया,
कोलूमण्ड में भालाला।।


रुणेचे में जाग्या रामदे,
गळ मोतियन की हैं माला,
हरि शरणे भाटी हरजी बोले,
जन्म जन्म चाकर थोरा।।


कैलाशपुरी में शंकर जागा,
नंदीसर के असवारा,
जटा मुकुट में गंगा खलके,
पार्वता के हैं प्यारा,
सुरसत माय शारदा ने सिंवरू,
गणपत सिंवरू सुंडाला,
पौ फाटी प्रभात भयो हैं,
उठो कँवर फेरो माळा।।

गायक बाबूलाल जी संत।
प्रेषक रामेश्वर लाल पँवार।
आकाशवाणी सिंगर।
9785126052

Download PDF (कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा )

Download the PDF of song ‘Kailashpuri Me Shankar Jaga Bhajan ‘.

Download PDF: कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा

Kailashpuri Me Shankar Jaga Bhajan Lyrics (English Transliteration)

kailAshapurI meM shaMkara jAgA,

dohA po phATI pagaड़o bhayo ra,
jAgI jiyA jUNa,
choMcha parANe deta haiM,
sabako dAtA chUNa|
sAMjha bhaye dina Atave,
chakavI dInoM roya,
chala chakavA uNa desha meM,
jahAM reNa divasa nahIM hoya|
sAMjha kI biChaड़I chakavI,
Aya mile prabhAta,
jo jana biChaड़e hari nAma se,
divasa mile nahIM rAta|


kailAshapurI meM shaMkara jAgA,
naMdIsara ke asavArA,
jaTA mukuTa meM gaMgA khalake,
pArvatA ke haiM pyArA,
surasata mAya shAradA ne siMvarU,
gaNapata siMvarU suMDAlA,
pau phATI prabhAta bhayo haiM,
uTho ka.Nvara phero mALA||


brahmA re jAgA viShNu jAgA,
jAgA deva aparampArA,
jhuMjhAle meM jAgA gausAI jI,
gorakhanAtha ghoTevAlA||


laMkapurI meM haड़umata jAgA,
ve jodhA ajanI vAlA,
rAmachaMdra kA kAja sAriyA,
jada lAgA harI ne pyArA||


kAshI jI meM bherU jAgA,
hAtha kaड़A motiyA vAlA,
bAMdha ghu.NgharA ghamaka machAve,
aisA bherU matavAlA||


hathanApura meM pAMDu jAgA,
ve jodhA kuMtA vAlA,
sura taitIso sabhI jAgiyA,
kolUmaNDa meM bhAlAlA||


ruNeche meM jAgyA rAmade,
gaLa motiyana kI haiM mAlA,
hari sharaNe bhATI harajI bole,
janma janma chAkara thorA||


kailAshapurI meM shaMkara jAgA,
naMdIsara ke asavArA,
jaTA mukuTa meM gaMgA khalake,
pArvatA ke haiM pyArA,
surasata mAya shAradA ne siMvarU,
gaNapata siMvarU suMDAlA,
pau phATI prabhAta bhayo haiM,
uTho ka.Nvara phero mALA||

gAyaka bAbUlAla jI saMta|
preShaka rAmeshvara lAla pa.NvAra|
AkAshavANI siMgara|
9785126052

कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा Video

कैलाशपुरी में शंकर जागा नंदीसर के असवारा Video

Browse Temples in India